Sám sobě psychologem.

Novák, Tomáš; Capponi, Věra
3., dopl. vyd. Grada, 2003. 218 s.
Edice: Psychologie pro každého