Sám sobě psychologem.

Capponi, Věra; Novák, Tomáš
Vyd. 2. přeprac. a dopl., 2. dotisk. Grada, 2000. 214 s.