Sam.

Selby, John
Vydání první. Jaroslav Podroužek, 1947. 296-[II] s.