Salt 2 a současnost : publikace shrnuje fakta o procesu SALT, analyzuje objektivní podmínky umožňující uzavření smluv SALT-1 a SALT-2 mezi SSSR a USA. Ukazuje rychlý přechod Spojených států od smlouvy SALT-2 ke strategii "přímé konfrontace" a dlouhodobému narušování závazků, ke kterým se ve smlouvě zavázaly. Odhaluje falešnost argumentů USA a jejich obviňování Sovětského svazu z nedodržování smlouvy SALT-2 a ukazuje na pravé příčiny "odstoupení" Spojených států od této smlouvy. Shrnuje stručně pravděpodobné důsledky odmítnutí smlouvy SALT-2 Spojenými státy.

Procházka, Zdeněk; Mikulín, Antonín
1. vyd. Naše vojsko, . 57 s.
Edice: Aktuality / NV