Salka Valka.

Halldór Laxness
1. vyd. Slov. spis, 1980. 487 s.
Edice: Vavrín