Salesiáni a laici: Společenství a sdílení ducha a poslání Dona Boska : 24. generální kapitula salesiánů Dona Boska, Řím 19. února - 20. dubna 1996 : kapitulní dokument.

Vyd. 1. Portál, 1997. 127 s.