Sakura ve vichřici : Útržek deníku z cesty po Japonsku.

Hloucha, Joe
12. vyd., velké ilustr. vyd. 4., v nakl. Ant. Dědourek 1. vyd. Antonín Dědourek, 1948. 185, [1] s.