Sága rodu Forsytů.

Galsworthy, John
1. vyd. v této úpravě. BB art, 2000. 656 s.