Sága rodu Forsytů : [Trilogie. Díl první], Bohatec = (The Man of Property).

Galsworthy, John
Druhé vydání. Melantrich, 1947. 298-[IV] s.