[Sága rodu Forsytů : Trilogie. Díl druhý], V osidlech = (In Chancery).

Galsworthy, John
Druhé vydání. Melantrich, 1947. 258-[IV] s.
Edice: [Galsworthy, John: Spisy ; Sv. 9]