Sága rodu Chabalů. Kniha první, Měsíční krajina.

Šuleř, Oldřich
2., přeprac. vyd. Montanex, 2009. 388 s.