Šafárikov a Kollárov jazyk : Príspevok k vývinu českého a slovenského spisovného jazyka v období národného obrodenia.

Tóbik, Štefan
Slov. pedagog. nakl, 1966. 157 s.
Edice: Spisy Filozofickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Prešove ; Filológia 1