Sadovnická tvorba : celostátní vysokoškolská učebnice pro vysoké školy zemědělské. Sv. 2.

Wagner, Bohdan; il. Pinc, Miroslav
1. vyd. Státní zemědělské nakladatelství, . 323 s.
Edice: Rostlinná výroba