Sádhaná : naplnění života.

Thákur, Rabíndranáth
5. vyd. J. Šnajdr, 1930. 191 s.