Sádhaná : naplnění života.

Thákur, Rabíndranáth
3. vyd. J. Šnajdr, 1918. 177 s.