Sádhaná : Naplnění života.

Thákur, Rabíndranáth
2., opr. vyd. J. Šnajdr, 1917. 24, 199 s.