Sádhana : cesta k Bohu : křesťanská duchovní cvičení východní formou.

De Mello, Anthony
1. čes. vyd. Cesta, 1996. 164 s.