Sad a menší prózy.

Rotrekl, Zdeněk
1. úplné tištěné vyd. Rozrazil, 1991. 92 s.