Šachová terminológia.

ed. Horecký, Ján
1. vyd. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968. 193 s.