S.V.U. Myslbek v Praze, Příkopy pořádá výstavu podobizen pana presidenta T. G. Masaryka pod protektorátem pana předsedy vlády Československé republiky Jana Malypetra a rady hlavního města Prahy : Květen-červen-červenec 1934.

Průmyslová tiskárna, . 21 s.