S úsmevom do života : Napfényes életfilozófia.

Perlaky, Lajos
III. vydanie. Spolok svätého Vojtecha, 1947. 174 - I s.