S.[trakova] A.[kademie] a A.[kademický] D.[ům]? : Publikace na obranu čsl. studentstva.

ed. Fialka, Jindřich
Akademický dům, 1931. 55 - [I] s.