S těmi nejhoršími úmysly.

Piperno, Alessandro
Vydání první. Paseka, 2015. 274 stran