(S)prostonárodní čítanka.

Spán, Václav
Vyd. 1. Adonai, 2003. 310 s.