S pokraje Indie : hrst vzpomínek z Bombaye a s cest do vnitrozemí.

Pertoldová, Anna
Pražská akciová tiskárna, 1926. 152 s.