S počítačem do Evropy : ECDL.

Štěpánková, Olga
2., aktualiz. vyd. Computer Press, 2007. 152 s.