S moudrými o ženách a mužích.

ed. Sládková, Eva
MC nakladatelství, 1994. 63 s.