S moudrými o narození, o sňatku, o smrti.

ed. Sládková, Eva; ed. Gošová, Růžena
MC nakladatelství, 1997. 95 s.