S mladými ke Kristu : o umění vést mladé lidi ke smyslu života.

Balík, Jan
První vydání. Paulínky, 2019. 694 stran