S láskou sa neradno zahrávať.

Musset, Alfred de
1957.