S láskou k vlasti nejdál dojdeš.

Simmel, Johannes Mario
2. vyd. Naše vojsko, 2001. 539 s.