S komunisty v čele většiny národa splníme dvouletku a smeteme reakční živly : (Materiál pro veřejné schůze).

Kulturně-propagační oddělení sekretariátu Ú[středního] V[ýboru] K[omunistické] S[trany] Č[eskoslovenska, 1947. 39-[I] s.