S Klementem Gottwaldem vpřed k socialismu : projev na slavnostním zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa dne 24. února 1949.

Slánský, Rudolf
Sekretariát ÚVKSČ, 1949. 29 s.