S iniciálami V.V : studie, vzpomínky, korespondence, dokumenty.

ed. Šulc, Jan; ed. Prokop, Lukáš; ed. Říha, Ivo
Vydání první. Památník národního písemnictví, 2018. 364 stran