S Evanjelistami o Kristovi.

Schinle, Gertrudis
Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1980. 327 s.