S českými dragouny na Moravském poli : Drobnokresby z vojenského života v bývalém Rakousku.

Miller, Jan
nákladem autorovým, 1931. 230 s.