S bílou holí : Drobné črty o světě, který nevidím, ale miluji.

Krchňák, Rudolf
Podpůrný spolek samostatných slepců, 1948. 46-[II] s.