Rytíři s pastvin.

Grey, Zane
Novina, 1940. 339 s.