Rysavá jalovica : [Určeno] pro 9.-11. postup. roč. všeobec. vzdělávacích škol a pro 1.-4. roč. pedagog. a odb. škol.

Kukučín, Martin
1. vyd. SPN, 1955. 87, [2] s.
Edice: Mimočítanková četba