Rychločtení, rychlostudium, info management.

Gruber, David
7., upr. vyd. Management Press, 2008. 326 s.