Ryby katedrál : antologie české poesie XX. století v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Vyd. 1. Petrov, 2001. 553 s.