Různé tváře chudoby : teoretické reflexe.

Vyd. 1. Oblastní charita Hradec Králové, 2010. 85 s.