Různé panstvo : studie a povídky.

Kaminský, Bohdan
Tiskem a nákladem J. Otty, . 232 s.; 198 s.
Edice: Ottova laciná knihovna národní ; č. 99