Ruština v praxi : Praktičeskij kurs russkogo jazyka.

Csiriková, Marie; Vysloužilová, Eva
2., přeprac. a dopl. vyd. Leda, 2010. 271 s.