Ruština pro vědecké a odborné pracovníky.

Hofman, A
5. vyd. NČSAV, 1964. 292 s.