Ruština pro vědecké a odborné pracovníky.

4., dopln. a upr. vyd. ČSAV, 1962. 292, [1] s.
Edice: Práce ČSAV