Ruština pro vědecké a odborné pracovníky.

3., dopln. a upr. vyd. ČSAV, 1961. 292, [4] s.
Edice: Práce ČSAV. Sekce jazyka a lit