Ruština pro jazykové školy. 1. [díl].

3., přeprac. vyd. SPN, 1971. 286, [1] s.
Edice: Učebnice pro jazykové školy