Ruština : Učebnica pre krúžky priateľov ruského jazyka.

Fogta, Alfréd
2. dopln. vyd. Osveta, 1961. 286 s.