Rusové na Martu.

Nečas, Method
Emil Šolc, 1909. 117 s.